Posts Tagged ‘EU’

Anbefalt artikkel: Macedonia a step closer to visa-free travel to EU (EU Observer)

27.05.09

EU-kommisjonen har gjort en vurdering av hvordan landene på Vest-Balkan ligger an i forhold til kravene som må oppfylles for å få visumfrihet i EU. Makedonia topper lista og makedonere kan reise visumfritt allerede neste år, melder EU Observer.

Anbefalt artikkel: The partnership principle: Europe, democracy and the east (openDemocracy)

27.05.09

Krzysztof (tunga rett i munnen) Bobinsky på opendemocracy.net forteller om bakgrunnen for Eastern Partnership og etterlyser a network of like-minded NGOs (…) ready to monitor the partnership project.

Serbia nærmer seg Europa

03.05.09

Rundt i Beograds gater kjører avdankede busser og trikker fra hele Europa, gitt i gave til en by Europa selv har bombet. På en av bussene har snurreskiltet som angir reisemål satt seg fast. Beskjeden om at den skal til én tysk by via en annen peker nese til serberne, som trenger visum samme hvor de skal. Hver farkost annonserer med en underlig form for utbasunert gavmildhet fra hvilket rikt bord den er en tiloversbleven smule. Die Schweiz und der Stadt Basel grüsst Serbien.

Kollektivtrafikken i Serbias hovedstad er det nærmeste den jevne serber kommer verden; åtte av ti ungdommer har aldri vært utenfor Serbias grenser. Inne på bussen, på dashbordet du sitter på fordi det er så fullt der, har noen klistret en sakset avisoverskrift med en sår undertone: Quo vadis, Europa?

Serbia er langt fra noe stabilt demokrati, og prosessen går sakte. Men det finnes positive trekk ved utviklingen. Partisystemet er for eksempel i forandring. Da Milosevic åpnet for et flerpartisystem, var det en smal sak å starte nye partier, og det ble raskt mer enn tohundreogfemti av dem. Senere har partiene blitt færre og større, noe som fører til mer lettkjennelige alternativer for velgerne, og forhåpentligvis også til økt valgoppslutning.

Det finnes mange oppegående og reformvennlige serbere som aksepterer at Kosovo er tapt. Det finnes også folk som prøver å bringe Serbia nærmere Europa. For et år siden inviterte EU (under slovensk formannskap) Serbia, som det siste landet i det tidligere Jugoslavia, til å underskrive en stabiliserings- og tilknytningsavtale (SAA) med EU. Selvfølgelig forventes det at Serbia først utleverer Ratko Mladić, og det har foreløpig ikke skjedd. Men Kroatia gikk nylig ut i media med sin støtte til serbisk EU-medlemsskap, og Serbia planlegger å søke EU-medlemsskap i år.

Presidentvalg i Makedonia i dag

22.03.09

flag_of_macedonia

BBC melder at valget i Makedonia har foregått under strenge sikkerhetstiltak, fordi landet som EU-søker er avhengig av å vise at det kan gjennomføre sivilserte, demokratiske valg. Og nevner at Hellas har sagt at det kommer til å blokkere Makedonias medlemsskap i både EU og NATO hvis de ikke bestemmer seg for å hete noe annet enn Makedonia. Som kjent heter deler av nordre Hellas også Makedonia, og det vil de ha for seg selv, kom ikke her.

Presidentembetet i Makedonia er i følge BBC largely ceremonial, og kampen ser ut til å stå mellom konservative Gjorgje Ivanov og sosialdemokratiske Ljubomir Frckoski.

Serbiske B92 forteller at 53 av valglokalene i Makedonia var stengt i dag tidlig på grunn av snø og dårlig vær (BBC har samme melding, men hevder at det er hele 134 valglokaler det gjelder), at valget så langt har forløpt uten problemer, og at 7000 hjemlige og 550 utenlandske valgobservatører følger valget.

Anbefalt artikkel: Extremist nightmares (The Economist)

10.03.09

The Economist tar for seg den økonomiske krisen i Øst-Europa (og argumenterer med at EUs maddening complexity redder oss fra en gjentagelse av tredveårene).